Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen

KSLV brengt kleinschalige stedelijke logiesuitbaters samen,
behartigt hun belangen en vertegenwoordigt hen bij de Vlaamse overheid.
Laatste nieuws
  • Stemming logiesdecreet
    Goedkeuring Logiesdecreet

    Op 27 januari 2016 heeft het Vlaams Parlement een voorstel van een nieuw logiesdecreet goedgekeurd. Hierin was ook reeds opgenomen het amendement dat o.a. door de KSLV was ingediend inzake verplichte registratie en dat was goedgekeurd. Hiermee is de weg vrij voor de verdere uitwerking van de besluitvorming. Ook hiervoor is de KSLV ingeschakeld, samen […]